Information

Svenska Skolan i Sydney erbjuder en populär HSC-kurs Swedish Continuers stage 6. När eleverna går i Year 10 eller Year 11 kan de läsa svenska som ett HSC-ämne. Undervisningen leds av en svensk tutor och hålls på lördagar. Lektionerna kompletteras med onlinelektioner och hemstudier. HSC undervisningen börjar i augusti termin 3 och fortsätter sedan fem terminer framåt. Eleverna gör sina sista HSC prov i oktober året efter de börjat kursen. Kursen är godkänd av NESA och elevernas resultat kan ingå i deras slutgiltiga ATAR.

Vem kan läsa svenska HSC?

Du som går i Year 10 eller Year 11 i dagliga skolan kan läsa svenska som HSC-ämne om du:

  •  har svensk anknytning
  • pratar svenska hemma
  • talar, förstår och läser svenska med någorlunda flyt
  • kan uttrycka dig i tal och skrift

Varför läsa svenska HSC?

Det finns många anledningar att läsa svenska HSC med oss, du får:

  • en möjlighet att bli eller förbli tvåspråkig i denna globala värld
  • får ett HSC-ämne avklarat i Year 11. Ditt resultat räknas mot ATAR i Year 12
  • majoriteten av våra elever får höga resultat i Band 5 eller 6
  • studera svenska på en högre nivå; bra kunskaper inför TISUS provet
  • kunskaper för livet och träffa likasinnade vänner i Sydney

Skolavgift

Avgiften för svenska HSC (Swedish Continuers) för läsåret 2022-23 är $1700 förutsatt att eleven eller minst en förälder är svensk medborgare. Avgiften för icke svenska medborgare är högre. Prisskillnaden beror på att Svenska Skolan ansöker om statsbidrag från skolverket. Om varken eleven eller någon av föräldrarna är svensk medborgare höjs skolavgiften med det belopp som utgör statsbidraget (TBC). Svenska Skolans styrelse och budgetkommitté granskar avgifterna varje år.

Kursavgiften inkluderar undervisning i en liten grupp, kursmaterial, svensk tutor i fem terminer och HSC Exams med NESA.

Vill era barn börja Svenska Skolan och träffa andra svensktalande barn?