Grupper – tid och plats

Online Junior månd 18.30 & tisd 17.30 (Yr 1-6)
Online Senior tisdagar    19.15 – 21.15 (Yr 7-12)
Hunters Hill onsdagar   15.45 -17.45 (Yr K-6)
Manly Vale onsdagar    16.30-18.30 (Yr K-6)
Manly Vale tisdagar    16.00-17.00 (Yr K-6)
Manly Vale onsdagar   16.30-18.30 (Yr 7-12)
Randwick måndagar 16.30-18.30 (Yr K-6)
St Ives lördagar   13.00 -15.00 (Yr K-6)
HSC 22/23 lördagar (Yr 10-12)
HSC 23/24 lördagar (Yr 10-12)

Terminsdatum 2023

Termin 1: 13 februari – 6 april

Termin 2: 26 april – 30 juni

Termin 3: 17 juli – 22 september

Termin 4: 9 oktober – 19 december

Terminsdatumen följer NSW Department of Education med fyra terminer och lov emellan. Svenska skolan har vanligtvis mellan 7-9 lektioner per termin, plus temadag och andra traditionella event.

Håll utkik efter kommunikation från lärarna för mer information inför terminstarten.

Hur fungerar Svenska Skolans undervisning?

Svenska Skolan i Sydney erbjuder kompletterande undervisning i svenska för elever i åldern 6-18 år. Skolans syfte är att upprätthålla och utveckla den svenska som barnen pratar i hemmet. Vi är inte en heltidsskola men erbjuder undervisning två timmar i veckan på flera olika public schools i Sydney med omnejd. Undervisningen följer Skolverkets läroplan. Alla lektioner är på svenska och hålls i små grupper efter den vanliga skoldagen, eleverna får inte betyg. I skolan lär vi oss om Sverige, det svenska språket och svensk kultur. Genom lärarna har eleverna tillgång till skolans bibliotek med skönlitteratur och spel. Vi erbjuder våra elever en chans att uppleva svenska traditioner året runt.

Kindergarten – Year 6

Undervisningen för barn som går i Primary School sker i små grupper. Grupperna är åldersanpassade. Alla undervisning hålls på svenska, så grundläggande kunskaper i språket är ett måste, även för de yngsta.

Där det finns möjlighet eftersträvar vi att klasserna omfattar högst tre årskurser för att skapa så homogena grupper som möjligt.

Eleverna lär sig bland annat om svensk kultur och historia samt tränar på språket både muntligt och skriftligt. De yngre lär sig mycket genom att lyssna och delta i pedagogiska lekar, sånger och sagor. Alla barn får möjlighet att träffa svenska kompisar och ha roligt på lektionerna!

Year 7 – Year 12

När eleven börjar High School har de möjlighet att fortsätta i en av våra högstadiegrupper. I högstadiegrupperna arbetar eleverna tematiskt med ett nytt tema varje termin. Undervisningen är åldersanpassad med fler mogna och aktuella ämnen som t.ex. kultur, politik, musik, TV, film, litteratur och globala frågor.

Högstadieundervisningen är en bra grund och förberedelse för de elever som är intresserade av att läsa svenska som ett HSC ämne i Year 10 och Year 11 eller göra TISUS provet. Det är också ett utmärkt tillfälle att knyta vänskaper med andra svenska barn i samma ålder.

Online

Svenska Skolan erbjuder även onlinegrupper. Online Junior (year 1-6) är främst till för elever som bor för långt i från en face-to-face grupp. Det är flera olika moment i undervisningen och kräver stöd från föräldrarna. Online Senior (year 7-12) passar de elever som inte kan ta sig till face-to-face undervisningen av olika anledningar. För att kunna delta i onlinegrupperna måste eleven ha:

  • ett fungerande internet som klarar av att streama ljud, filmer och YouTube utan fördröjning
  • dator med tillgång till svenskt tangentbord
  • mikrofon och webcam

Aktiviteter och traditioner

I undervisningen ingår temadagar, svenska traditioner, sportdagar och Svenska Skolans Dag. Vart annat år ordnas en skojig temadag där barnen får fördjupa sig inom ett intressant ämne, tex. Astrid Lindgren eller svenska uppfinningar. Vi firar också Svenska Skolans Dag i juni med prisutdelning av Sun-Air priset. Det ingår ofta musik, lek, experiment och god mat. Skolan arrangerar även ett läger vart annat år, det blir en hel helg där de som vill kan umgås och utöva familjeaktiviteter på svenska!

Klicka här för att läsa mer om skolans traditioner…

Skolavgift

Skolavgiften är $440 per elev per år. Faktura på $220 skickas till alla elever två gånger per år, i termin ett (semester ett) och i termin tre (semester två). Om man har flera barn inskrivna i skolan så erbjuds syskonrabatt, man kan även använda NSW creative kids voucher. Avgiften inkluderar undervisning, lokal, material och Svenska Skolans Dag. En extra avgift kan tillkomma vid eventuella temadagar och utflykter. Skolans läger är en separat egen kostnad.

Svenska Skolan i Sydney erhåller statsbidrag från Skolverket förutsatt att eleven eller minst en förälder är svensk medborgare. Ett krav är också att svenskan är levande i hemmet. Skolan ansöker även om elevbidrag från Community Languages Schools NSW Department of Education. De kräver att eleven är inskriven i skola i NSW Year Kindergarten – Year 12 med godkänd närvaro. Tack vare de statliga bidragen kan Svenska Skolan i Sydney hålla så låga avgifter som möjligt.

Information om HSC avgiften ser du här.

Vid frågor kontakta kassören treasurer@swedishshoolinsydney.org.au

Vill era barn börja Svenska Skolan och träffa andra svensktalande barn?