Kontakta oss

Meddelandet går till vår administratör. Skolan tar uppehåll under skolloven.

Contact Us
Förnamn

Swedish School in Sydney
130 Avalon Parade
Avalon Beach, NSW 2107

0412 202 259

Vill era barn börja Svenska Skolan och träffa andra svensktalande barn?