Svenska Skolan i Sydney är en så kallad “Community Language School”, det vill säga en skola för vad vi i Sverige kallar “hemspråks-undervisning”. Vi undervisar således endast i ämnet svenska. Undervisningen sker typiskt ett par timmar en dag i veckan efter ordinarie skoltid, i lokaler som tillhandahålls av statliga skolor i det aktuella området.

En konsekvens av detta är att Svenska Skolan inte kan erbjuda några heltidstjänster!
Däremot letar vi alltid efter personer som är intresserade av att jobba några timmar i veckan.

Absoluta krav är att du talar flytande svenska, har giltigt arbetstillstånd samt “Working With Children Check” (ett lämplighetsintyg som man söker på plats i Australien). Erfarenhet av undervisning eller annan barn- och ungdomsverksamhet är givetvis meriterande, liksom ett intresse för det svenska språket och svensk kultur.

Är du intresserad så är du välkommen att kontakta oss för vidare diskussion!

Vill era barn börja Svenska Skolan och träffa andra svensktalande barn?