The Swedish School in Sydney Inc (Svenska Skolan i Sydney) är en ‘Incorporated Association’ och en ‘Non-Profit Organisation’. Svenska Skolan i Sydney är en föräldradriven förening som består av medlemmar som alla är välkomna att ingå i  styrelsen.

Skolans styrelse utgörs av:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • kassör
  • sekreterare
  • huvudlärare
  • föräldrarepresentanter

Skolan har dessutom ett råd (“council”) där personer med historisk kunskap och erfarenhet ingår. Council uppfyller en rådgörande funktion vid behov. 2022 består council av Patricia Conway , Theresa Wirmo och Catarina Åneman.

Skolans föräldrarepresentanter är en viktig del av styrelsen. De förväntas hålla sig uppdaterade med sina respektive gruppers situation och önskemål, vara dess språkrör samt närvara och fatta beslut vid styrelsemöten. Att vara styrelsmedlem ses av många som ett roligt och givande uppdrag, alla bidrar till att utveckla och föra skolan framåt.

Beslut angående skolans framtid, regler och drift fattas genom omröstning på styrelsemöten (4 gånger per år). På årsmötet avgår hela styrelsen och en ny styrelse röstas in. För att kunna rösta på ett styrelsemöte (endast invald styrelse) eller på årsmöte (alla medlemmar är hjärtligt välkomna) krävs att man är medlem. Detta sker automatiskt vid betalning av skolans terminsavgift. Om man som utomstående önskar vara medlem i skolan krävs en skriftlig ansökan till styrelsen.

Om en medlem önskar få något framfört eller diskuterat på ett styrelsemöte bör man kontakta antingen sin föräldrarepresentant eller ringa/skicka ett email till  sekreteraren minst tre veckor innan kommande möte. På så sätt hinner frågan undersökas och därmed kunna presenteras, diskuteras och beslut tas på kommande styrelsemöte.

Datum för styrelsen 2024

Styrelsemöten 2024: TBC xx mars, xx maj, xx augusti, xx november

Årsmöte 2024: 17 oktober. Alla medlemmar är välkomna att delta och engagera sig.