Skolavgiften är $380 per år. Faktura på $190 skickas till alla elever i termin ett och termin tre. Om man har flera barn inskrivna i Svenska skolan så erbjuds syskonrabatt. Vid frågor kontakta kassören treasurer@swedishshoolinsydney.org.au 

Avgiften för HSC kursen är $2200 för fem terminer, förutsatt att eleven eller minst en förälder är svensk medborgare och att man är inskriven senast 1 juni, annars är avgiften $2700.

Svenska skolan i Sydney erhåller statsbidrag från Skolverket på grunden att eleven eller minst en förälder är svensk medborgare, ett krav är att svenskan är levande i hemmet. Skolan erhåller också elevbidrag från CLS NSW dep of Education, det kräver att eleven är inskriven i skola i NSW åk K-12 med godkänd närvaro. Tack vare de statliga bidragen kan Svenska skolan i Sydney hålla så låga avgifter som möjligt.