AVGIFTER

K-Högstadiet

Skolavgiften för K-Högstadiegruppen inkluderar lektioner och material, bibliotek, försäkring, en del av utflykter/temadagar. Avgiften kompletteras med bidrag från Skolverket i Sverige samt NSW Community Language Schools Program. Terminsavgifter betalas halvårsvis, det vill säga två terminer i taget.

HSC

Avgift: $2200 (5 terminer)

High School Certificate-avgiften (HSC) är baserad på att eleven är berättigad bidrag från Skolverket (minst en av föräldrarna måste vara svensk medborgare) och att eleven är inskriven senast 15 juli året de startar sin HSC-kurs. Om någon av dessa krav inte uppfylls är den årliga avgiften $2700. HSC-avgiften betalas vid kursstart, alternativt delas den på två eller fyra terminer.

HUR BETALAR DU?

Avgifter kan antingen betalas via internetbank eller med kreditkort enligt instruktioner på fakturan. Ingen återbetalning för missade lektioner. 

Skolan försöker hålla avgifter så låga som möjligt trots ökande kostnader i form av böcker, anställning, försäkring etc. På grund av knappa tillgångar med både tid och pengar uppskattar skolan ert samarbete med att betala fakturorna i tid.

*Upon payment please notify treasurer via email with the following details; Full name of student(s), amount paid and if a receipt is required. När du betalat, vänligen meddela kassören med uppgifter om elevens-elevernas fullständiga namn, betalt belopp samt om du vill ha kvitto.

Om du har några frågor gällande betalning så hör av dig till:treasurerssis@gmail.com